/   Svátek má:
 

Stalo se...

Pouť orelstva ke svaté Ludmile na Tetín

Socha sv. Jana Nepomuckého tvoří barokní dominantu historického náměstí v Berouně. Zde se v prosluněnou sobotu 6. září 2014 o 10. hodině sešlo padesát poutníků na prvním ročníku orelské pouti ke sv. Ludmile, k přemyslovské světici, která je patronkou rodiny a vlasti. Zásluhou sv. Ludmily byla naše vlast pokřtěna a upevněna moc přemyslovského českého státu na přelomu 9. a 10. století.
| » celá zpráva

Orelské prapory ke cti svatého papeže Pia X.

U příležitosti 100. výročí úmrtí svatého papeže Pia X. (zemřel 20. 8. 1914) byla v sobotu 9. srpna 2014 slavena pontifikální mše svatá s asistencí v cisterciáckém klášteře Vyšší Brod u Českého Krumlova. Mši sv. v klášterním chrámu Nanebevzetí Panny Marie sloužil Josef Vollberg, O. C. S. O., opat trapistického opatství Mariawald v Německu (cisterciáci přísné observance).
| » celá zpráva

Orelské cyklistické výpravy rožmberským Povltavím, Šumavou a Vysočinou

Svatováclavská župa pořádala letos dva cykloturistické pobyty ve spolupráci s řádem cisterciáků a řádem premonstrátů. První cykloakci jsme podnikli v šumavských lesích na jihu Čech. Na čtyři dny prodlouženého víkendu, od 8. – 11. 5. 2014, se stal jihočeský Vyšší Brod místem, kde jsme rozbili svůj stan. Zdejší cisterciácký klášter založený roku 1259 hostil 17člennou orelskou cyklistickou skupinu. Do romantické pohraniční krajiny se sjeli orlové ze žup Svatováclavské (jednoty Dobříš a Sázava), Kozinovy (jednota Plzeň), Klapilovy (jednota Křenovice) a Kadlčákovy (jednota Frenštát p. Radhoštěm) a jednotlivci spolupracující s Orlem.
| » celá zpráva

Orlové věrně za svojí Královnou
Svatohorská orelská pouť 2014

Sobota 17. května 2014 byla velice chladná, jako by ani nebyl máj. O to větší byla naše radost, že lezavé počasí neodradilo poutníky od účasti na naší sedmé orelské pouti na Svatou Horu. Stovka věrných, která nepřízeň počasí vzala jako osobní oběť, vyšla za křížem a prapory v 10 hodin od příbramského kostela a směřovala k věhlasné mariánské svatyni.
| » celá zpráva / » fotogalerie

Orelští cyklisté v bratrské Srbské Lužici v Německu
Orlové navázali styky s Lužickými Srby

Tělovýchovná rada Orla uspořádala letos od 2. - 7. června cyklistický pobyt v Lužici, nacházející se v německých spolkových zemích Sasko a Braniborsko. Těžiště našeho cyklistického putování spočívalo v saské Horní Lužici, obývané Lužickými Srby, nejmenším slovanským národem, k němuž se hlásí 60 tisíc osob. Ti v menším počtu žijí také v Dolní a ve Střední Lužici. Pojmy Horní, Dolní, příp. Střední Lužice mají dnes význam spíše kulturně-regionální než státoprávní. Horní i Dolní Lužice byly mezi lety 1356 – 1635 součástí Českého království. Doklady této sounáležitosti nacházíme dodnes. Ve znacích některých lužických měst je vyobrazen český lev. Tento symbol českého státu je charakteristicky přítomen jako socha lva s korunou na kašně cisterciáckého kláštera Mariina hvězda v Pančicích-Kukowě (něm. Panschwitz-Kuckau).
| » celá zpráva / » fotogalerie

Orlové na alpské trase aneb cyklopouť ke slovinských kořenům Orla
Cyklistická výprava Orla do slovinských a rakouských korutanských Alp 20. – 26. 5. 2013

Delší dobu zrál v Orlu plán navštívit Slovinsko, kolébku Orla. Předposlední květnový týden jsme se do této země vydali na cykloturistickou výpravu. Ústřední cyklistickou akci pořádala Tělovýchovná rada Orla. Náčelníky výpravy byli bratři Josef Častulík a Stanislav Vejvar. S organizací výrazně pomohli sestry Míla Macková a Marie Jurečková a další pracovníci ústředí.
| » celá zpráva / » fotogalerie

Pošesté jsme zdvihli perutě k Mariánskému hradu
Orelská pouť na Svatou Horu 2013

Orelské prapory letošního 18. května opět zavlály na Svaté Hoře. Orel župa Svatováclavská a Duchovní rada Orla uskutečnily letošní pouť ve spolupráci jako ústřední duchovní akci. V 10:00 hod. začala pouť orelskou modlitbou a chorálem Ó, Zdroji pravdy. Předseda ústřední duchovní rady P. Pavel Kopecký a místostarosta Orla br. Stanislav Vejvar pozdravili věrné poutníky, kteří se shromáždili k tradičnímu procesí u brány kostela sv. Jakuba v centru Příbrami. Pouť jsme obětovali na poděkování emeritnímu Svatému Otci Benediktu XVI. za jeho obnovu klasické latinské mše sv. – mše sv. Pia V. a za to, aby nový papež František I. pokračoval v díle pravé liturgické obnovy a ochránil neporušenost liturgie a nauky Církve. Začátek pouti provázela rovněž přímluva za orelskou rodinu, Církev, vlast a národ.
| » celá zpráva / » fotogalerie

Cyklistická výprava Orla na Ukrajinu - 22. – 30. 6. 2012

Třicet pět orlů se vydalo poslední červnový týden na poznávací cyklistickou výpravu na Podkarpatskou Rus, západní část Ukrajiny, která byla během první republiky součástí Československa. Vedoucími cyklovýpravy byli bratři Častulík a Vejvar, kterým s přípravami vydatně pomáhaly ses. Jurečková a ses. Macková a další pracovníci ústředí. Orlové se se svými koly dopravili do cílového horského města Volovec v Zakarpatí autobusem a tranzitem. V oblasti karpatských Polonin pořádali cyklistické jízdy ze sídelního Volovce do Národního parku Sinivir, k vodopádu Šipot, do lázeňského centra Polana, do Koločavy spojené se jménem loupežníka Nikoly Šohaje, do Veretského perepasu s jeho památníky padlých a arpádovským kamenným monumentem, do měst Mukačevo a Berehovo a na další místa Karpat.
| » celá zpráva / » fotogalerie

Orelská pouť na Svatou Horu 21. 5. 2011

21. 5. 2011 úspěšně proběhl IV. ročník orelské pouti na Svatou Horu. O půl desáté vyšel cca. 70členný poutní průvod z centrálního příbramského náměstí TGM, od farního chrámu sv. Jakuba, a pokračoval centrem města směrem ke svatohorské aleji. Poutníci se modlili sv. růženec a zpívali mariánské písně.
O jedenácté hodině sloužil svatovítský kanovník P. Mgr. Jan Gerndt slavnou asistovanou mši sv. podle klasického římského ritu v korunovační kapli Svaté Hory. Pan kanovník ve svém kázání připomněl odkaz pražského arcibiskupa, politického vězně nacismu a komunismu a člena Orla, Msgre. Josefa kardinála Berana. Otec kazatel má k tématu profesně blízko, neboť pracuje jako promotor iustitiae procesu blahořečení kardinála Berana.
| » celá zpráva / » fotogalerie

Dobříšský Orel slavil 100 let

Ve dnech 18.- 25.10.2009 slavili dobříšští orlové 100 let od vzniku zastřešující křesťanské tělovýchovné organizace Orel. Celý týden se sportovalo a všichni si akci náramně užili.
V neděli 18.10. byly oslavy zahájeny tříhodinovým cvičením v městské sportovní hale. Více než osmdesáti cvičenkám přijeli zacvičit jedni z nejlepších lektorů aerobiku u nás- Vladimír Valouch, trojnásobný mistr světa ve sportovním aerobiku a Tomáš Dědič. Jejich cvičení bylo nabité energií od začátku až do konce.
| » celá zpráva

Pouť Orla na Svatou Horu v jubilejním roce 2009

Orel župa Svatováclavská uspořádala 23. května 2009 pouť k Panně Marii Svatohorské na Svatou Horu u Příbrami. Pouť byla vedena jako ústřední akce Orla k letošnímu 100letému jubileu naší organizace. Ústřední duchovní rada Orla nad ní měla patronaci. Pouť začala v 9.30 hod. modlitbami za vzbuzení zbožného úmyslu a za orelskou rodinu a orelskou modlitbou Ó Zdroji pravdy. Poté jsme vyšli za modlitby sv. Růžence a za zpěvu mariánských písní z příbramského náměstí Arnošta z Pardubic a centrem jsme stoupali na mariánský hrad
| » celá zpráva / » fotogalerie

4. ročník Vánočního závodu a exhibice v aerobiku Aerobik studia Orel Dobříš

Druhou adventní neděli se v Dobříšské hale uskutečnil 4. ročník vánočního závodu a exhibice v aerobiku, který tradičně pořádal závodní oddíl Aerobik studia Orel Dobříš. V nabitém dopoledním programu se postupně představily všechny děti, které orlovnu pravidelně navštěvují v kurzech dětského aerobiku a v oddílu závodního aerobiku. Nejmladší účastníci, kteří pod vedení Denisy Havlíčkové a Martiny Kočové předvedli krásné vystoupení „ Malé kotě“, byli naši předškoláci ve věku od 3 do 6 let.    » celá zpráva / » fotogalerie

Pouť Orla na Svatou Horu 24. května 2008
ÚSTŘEDNÍ ORELSKÁ DUCHOVNÍ AKCE

Poprvé po 60 letech uspořádal Orel svoji spolkovou pouť na Svatou Horu u Příbrami. Organizátorem pouti byl Orel župa Svatováclavská, působící v hranicích Středočeského kraje. Svatá Hora, nejvýznamnější mariánské poutní místo Čech, se nachází v naší středočeské orelské župě. Orlové se na tomto místě, posvátném pro všechny katolické Čechy, sešli v sobotu 24. května 2008.
| » celá zpráva / » fotogalerie

Postní a velikonoční slovo duchovního rádce
Svatopostní a velikonoční doba A. D. 2007

Nacházíme se ve svatopostní době a závažným slovem, kterým jsme vstoupili do její atmosféry, bylo slovo při udílení popelce: Pomni člověče, že jsi prach a v prach se obrátíš. To ovšem není plná pravda. Je nutno připojit i druhou polovinu pravdy: Pomni člověče, že nejsi jenom prach a tvou smrtí to nekončí. Ty dvě částečné pravdy vrhají světlo na naši existenci a každou vteřinou se blížíme k okamžiku našeho zpráchnivění i našeho vstupu do druhé etapy naší existence za hranicí smrti. Po mostě smrti přejdeme k životu.
| » celý článek

3. ročník Vánočního závodu a exhibice v aerobiku na Dobříši - 2007

V neděli 9.12.2007 se v městské sportovní hale na Dobříši uskutečnil již 3. ročník Vánočního závodu a exhibice v aerobiku, který tradičně pořádal závodní oddíl Aerobik studia Orel Dobříš. Aerobik studio působí v jednotě Orel Dobříš již čtvrtou sezónu a nabízí cvičení pro děti od 3let a také nejrůznější formy cvičení pro dospělé jako jsou aerobik, step aerobik, kondiční posilování nebo power jóga. Hlavní instruktorkou a trenérkou aerobiku je trojnásobná mistryně světa v aerobiku kategorie fitness step Klára Jandová, která byla i ředitelkou tohoto závodu. V nabitém dopoledním programu se postupně představily všechny děti, které orlovnu pravidelně navštěvují v kurzech dětského aerobiku a v oddílu závodního aerobiku.
| » celá zpráva / » fotogalerie

Václavská taneční zábava v Dobříši 22. září 2007

Sobota 22. září 2007 byla krásným dnem. Jako stvořeným k vycházce nebo ke sportu, zkrátka k pohybu. Středočeští orlové tento den věnovali pohybu tanečnímu. Orel jednota Dobříš spolu s Orlem župou Svatováclavskou a s podporou Městského úřadu Dobříš uspořádaly 22. 9. t. r. v dobříšské orlovně Václavskou taneční zábavu. Akci jsme nově propagovali na vlastních župních webových stránkách. Rovněž město Dobříš umístilo pozvánku na svůj web. Hudební produkci zajistila kapela pana Bohuslava Zavřela z Měchnova v Posázaví. Jedná se o profesionální skupinu muzikantů, kterou tvoří pan Zavřel – otec a jeho tři synové Karel, Bohuslav a Martin. Ovládají dechové i strunné nástroje, stejně jako klávesy a bicí. Zkušený vedoucí kapely upravil repertoár tak, aby byli osloveni mladí i senioři.
| » celá zpráva / » fotogalerie

Cykloturistický poznávací pobyt Orlů v Srbské Horní Lužici (SASKO, SRN) 3. – 6. září 2007
OREL ŽUPA SVATOVÁCLAVSKÁ A LUŽICKOSRBSKÝ SOKOL

Orel župa Svatováclavská a Lužickosrbský Sokol (Serbski Sokol) uspořádaly ve dnech 3. – 6. září 2007 cykloturistický pobyt v Horní Lužici. Jedná se o oblast v německé spolkové zemi Sasko, v níž žijí Lužičtí Srbové, slovanské obyvatelstvo, které odolalo vlnám germanizace a spolu s Kašuby žijícími v Polsku je připomínkou kdysi rozsáhlého osídlení Polabských a Pobaltských Slovanů od Hamburku po Pasov. Dnes je Lužických Srbů přibližně 60 tisíc a potýkají se s novodobými germanizačními tlaky, které ohrožují zejm. srbský jazyk. V centru pozornosti stojí boj za záchranu samostatného jazykově srbského školství. Asi jste už slyšeli např. o demonstracích za zachování školy v obci Chrósćicy v roce 2001.
| » celá zpráva / » fotogalerie

Vánoční promluva • Vánoční doba 2006

Bratři a sestry,
před krátkou dobou jsem byl určen za Vašeho duchovního rádce. Vám, všem členům svatováclavské orelské župy, posílám pozdrav.
Uvědomuji si svou zodpovědnost před Bohem za Vás a kladu si otázku, co Vám mám nabídnout jako duchovní slovo nyní v době před Vánocemi? Kladu si otázku: Co chce Pán, abych Vám sdělil, co chce Neposkvrněná Rodička Boží, abych Vám napsal? Jinými slovy: nezamýšlet se nedokonalým rozumem, co by bylo dobré dát na papír, aby to bylo zajímavé a týkalo se to tématiky kolem Vánoc.
| » celý článek

REALISMUS VÍRY

Realismus katolické víry zahrnuje nutně i mariánský rozměr. Pro orly to platilo vždy a k nastávajícímu měsíci říjnu – mariánskému růžencovému měsíci si připomeňme slavnou dobu Orla těsně po druhé světové válce. Bylo to někdy v letech 1948 – 1949. Na Sv. Hostýně se konala orelská pouť, na kterou se sešlo 100.000 – 150.000 orlů. Možná někteří z Vás byli jejími účastníky. Brzy na to byli pozatýkáni organizátoři poutě a vedoucí činovníci Orla.
| » celý článek

Představujeme Vám důstojného pána P. Jana Radima Valíka....

Bratři a sestry!
Kdybych byl jedním z Vás a dozvěděl se, že máme nového duchovního rádce, zajímalo by mě především, kdo je to zač. A tak bych Vám chtěl napsat něco o sobě a zodpovědět Vaše otázky, které mně asi v duchu dáváte. Pocházím z venkovské rodiny od Jihlavy. Narodil jsem se 8.5.1931 v Třebíči a tam jsem byl na svátek sv. Jana Nepomuckého pokřtěn. Rodiče mně dali jméno tohoto světce – Jan. Tatínek byl skladníkem v cihelně a bylo nás celkem 7 dětí – 4 kluci a 3 holky. Jeden ve věku 2 let zemřel na zápal mozkových blan. Z ostatních nejstarší bratr zemřel před několika lety a ostatní žijeme. ...
| » celý článek

© 2013 Orel župa Svatováclavská | webmaster |