/   Svátek má:
 

Stalo se...

REALISMUS VÍRY

Realismus katolické víry zahrnuje nutně i mariánský rozměr. Pro orly to platilo vždy a k nastávajícímu měsíci říjnu – mariánskému růžencovému měsíci si připomeňme slavnou dobu Orla těsně po druhé světové válce.

Bylo to někdy v letech 1948 – 1949. Na Sv. Hostýně se konala orelská pouť, na kterou se sešlo 100.000 – 150.000 orlů. Možná někteří z Vás byli jejími účastníky. Brzy na to byli pozatýkáni organizátoři poutě a vedoucí činovníci Orla. Chystal se velký proces a počítalo se, že padnou i rozsudky smrti.

Mezi zatčenými byl i prof. Malášek, který později emigroval do Německa, učil více let na benediktinském gymnáziu v Niedalteich a pak – jako důchodce - bydlel v Mnichově. Od něho osobně jsem slyšel následující jeho zážitky z vězení.

Když vedoucí činitelé Orla byli zatčeni, snažili se z nich vyšetřovatelé vytáhnout co nejvíce. Používali k tomu brutální metody. Ústřední výbor strany KSČ chtěl orelskou pouť předložit veřejnosti jako přípravu puče proti republice a odsouzencům za vlastizradu dát provaz.

Tak např. když se zatčení vzpírali mluvit, napojili jim na ruce a nohy silné elektrody a pustili do nich proud. Ten zesilovali, takže se vyšetřovanec kroutil a svíjel a prožíval strašné okamžiky. Aby jejich sténání nemuseli poslouchat, hodili na ně silnou deku a připevnili kolem pasu. Prof. Malášek vyprávěl, jak prožíval strašná muka: pod dekou se mu nedostávalo kyslíku a počítal, že se zadusí. Skutečně omdlel. Odpojili elektrody, rozvázali deku, polili ho vodou a přišel k vědomí. Začal se nahlas modlit: „Pod ochranu Tvou se utíkáme, svatá Boží Rodičko.“ – „Co to blábolíš, svině?“- oni na něho. – „Modlím se.“ – „Co se modlíš?“ – „Za vás se modlím.“ – To působilo na vyšetřovatele naprosto nečekaně. Vězně odvedli do kobky a od té doby se k němu chovali slušněji. Posilou jemu a mnoha ostatním byla modlitba. Cítili velkou pomoc panenské Matky Ježíšovy.

Svatý Otec Benedikt XVI. vždy znovu připomíná, že realismus víry znamená brát věci v plné pravdě, tak jak jsou, tj. Boží skutečnost musí být centrem našeho života a určujícím orientačním kompasem pro naše jednání. Plná pravda je, že Boží – božsky přející - Láska šla k Božímu radikálnímu projevu lásky ve Vtělení a Oběti Božího Syna za nás. Papež ale připomíná, že těsně s radikálním projevem Boží Lásky je spojena i mateřská láska Bohorodičky, která si vzala za své připojit se k Oběti svého Syna za spásu lidstva. Proto je tak často patrné, jakou mateřskou starost ona má o spásu lidstva. V této souvislosti je důležité uvědomit si, že při svém zjevení ve Fatimě sdělila, že je přáním jejího Syna, aby se úcta k jejímu Neposkvrněnému srdci rozšířila do celého světa. Z toho všeho plyne závěr, abychom realismus víry viděli v plné síle – tedy i v bezmezné důvěře k Matce Boží. Měsíc říjen je navíc pro nás připomínkou, že modlitba růžence je mocným prostředkem k získání mnoha milostí pro náš uvědomělý život víry.

P. Radim Valík, O. S. B., duchovní rádce Orla župy Svatováclavské, říjen 2006

Kněz má být uprostřed Orla. V historii bývali kněží i ve vysokých funkcích Orla. Vzpomeňme na prvního starostu Orla Mons. Šrámka, na orly-kněze P. Šetinu, Mons. Tylínka, P. Hornova ad. I dnes působí v Orlu řada kněží. Jedním z nich se stal P. Valík, který rozšířil řady současného orelského kněžstva. Kněží – orlové spolu s duchovní službou pracují ve spolkové oblasti. Orelská historie i současnost ukazují důležitost kněžského působení v Orlu. Děkujeme Pánu Bohu, že jsme do naší organizace získali tak ochotného, pracovitého a milého kněze, jakým je P. Valík. Za jeho službu mu budeme pomáhat a modlit se za něho. Můžeme začít jednotně modlitbami v Duchovní příloze tohoto zpravodaje. Krom toho bude vhodné pomáhat i skutkem. Trojice středočeských a pražských orlů mu byla pomoci v říjnu s řezáním dřeva na zimu. Ale zde se naše pomoc nesmí zastavit. Jako řeholní kněz je P. Valík plně vytížen duchovní službou. Působí jako farář římskokatolické farnosti Počaply u Terezína v Ústeckém kraji. Vydává zde zajímavý farní věstník Kontakty. Vyučuje náboženství pro děti. Pro farníky uskutečňuje různé duchovní i společenské akce. V září to bylo např. Svatováclavské posvícení, pořádá poutní modlitby v někdejším premonstrátském klášteře Doksany. V předvánočním čase organizuje mikulášské nadílky pro děti, atd. Přinášíme Vám nyní životopis našeho duchovního rádce. Prostřednictvím následujících řádek se Vám, členům středočeského Orla, P. Valík představuje:


© 2013 Orel župa Svatováclavská | webmaster |
 
Získejte registraci domén s tld .online, .space, .store, .tech zdarma!
Stačí si k jedné z těchto domén vybrat hosting Plus nebo Mega a registraci domény od nás dostanete za 0 Kč!
Objednat