Orelští cyklisté v bratrské Srbské Lužici v Německu
Orlové navázali styky s Lužickými Srby 2. - 7. června 2014

Orlové na alpské trase aneb cyklopouť ke slovinských kořenům Orla
Cyklistická výprava Orla do slovinských a rakouských korutanských Alp 20. – 26. 5. 2013

Český les, Tachovsko, Staré Sedliště, Přimda 07 - 09.09.2012

Cyklistická výprava Orla na Ukrajinu 22. – 30. 06. 2012

Cyklovýlet Polabí, Děčín, Litoměřice 08.05.2012

Cyklovýlet Kladno, Krušovice, hrad Pravda, Dolní Ročov 01.05.2012

Cykloturistický poznávací pobyt Orlů v Srbské Horní Lužici (SASKO, SRN) 3. – 6. září 2007
OREL ŽUPA SVATOVÁCLAVSKÁ A LUŽICKOSRBSKÝ SOKOL