/   Svátek má:
 

Stalo se...

Orelské cyklistické výpravy rožmberským Povltavím, Šumavou a Vysočinou

Svatováclavská župa pořádala letos dva cykloturistické pobyty ve spolupráci s řádem cisterciáků a řádem premonstrátů. První cykloakci jsme podnikli v šumavských lesích na jihu Čech. Na čtyři dny prodlouženého víkendu, od 8. – 11. 5. 2014, se stal jihočeský Vyšší Brod místem, kde jsme rozbili svůj stan. Zdejší cisterciácký klášter založený roku 1259 hostil 17člennou orelskou cyklistickou skupinu. Do romantické pohraniční krajiny se sjeli orlové ze žup Svatováclavské (jednoty Dobříš a Sázava), Kozinovy (jednota Plzeň), Klapilovy (jednota Křenovice) a Kadlčákovy (jednota Frenštát p. Radhoštěm) a jednotlivci spolupracující s Orlem.

Výprava navazovala na první cykloturistický pobyt z loňského srpna, kdy jsme založili orelskou družbu s vyšebrodským cisterciáckým klášterem. Jeho převor P. Justin Berka, O. Cist., nás loni i letos vlídně otcovsky přijal do klášterních zdí a poskytl nám ubytování v pěkně zrekonstruovaných pokojích pro hosty.

Pobyt ve věhlasném klášteře měl prvořadě svůj duchovní rozměr. Každý den jsme poklekali k mešní oběti, prosili o milosti a požehnání před ikonou Panny Marie Vyšebrodské, účastnili se mnišských hodinek (zejm. večerního kompletáře). Vyšebrodský klášter je chrám i tvrz, místo po staletí promodlené duchovními syny sv. Bernarda z Clairvaux. Gotický řádový komplex poskytuje nevšední duchovní zážitek. V pravověrném katolickém prostředí jsme čerpali mimořádnou spirituální posilu a milosti plynoucí ze svaté mešní oběti, každodenně přinášené v konventním chrámu Nanebevzetí Panny Marie. V duchovním klidu a odloučení od světa jsme zažili skutečnou dovolenou, oproštění od všech zbytečností tohoto světa. Duchovní dobra byla v důsledku ten nejdražší statek, který jsme během pobytu získali. Sport se stal přirozeným doplňkem přednostního programu duchovního, jak je v Orlu dobrým zvykem.

Každý den jsme ujeli 70 i více kilometrů po obou stranách jezera Lipna. Směřovali jsme do českého vnitrozemí, směrem k pašijovým Hořicím a poutnímu místu Římov, i pohraničními cyklostezkami, na hrad Vítkův kámen, Schwarzenberským plavebním kanálem. Jezero jsme překonali také přívozem. Ne všichni účastníci se znali osobně, během pobytu se z nás však stala dobrá parta. Náš odjezd provázelo osobní požehnání otce převora.

I při dalším cyklistickém pobytu od 25. – 29. 7. se naší základnou stal klášter, a sice starobylá Kanonie premonstrátů v Nové Říši na moravské straně Vysočiny. Premonstrátský klášter vznikl r. 1211 původně jako ženský, mužským se stal r. 1641, kdy sem bylo uvedeno 7 premonstrátů ze Zábrdovic. Také zde vyšli důstojní otcové orelským cyklistům maximálně vstříc a umožnili jim strávit krásné chvíle při bohoslužbách i pobytu uvnitř opatství. Dík patří zejm. panu převorovi P. Siardu Novotnému, O. Praem., který se živě zajímal o orelské hnutí. Kromě bohoslužeb jsme měli i katechezi a ranní a večerní chvály, jež zajišťoval bohoslovec Abbé Jakub Zentner, FSSP, který s námi již vícekrát absolvoval cyklovýpravy. Kultivovaná krajina této části Vysočiny pro nás nebyla příliš náročná, jsme zvyklí na větší převýšení. Renesanční skvost Telč a město Dačice jsme střídali se stezkami uprostřed lánů a s lesními terény. V Babicích jsme se poklonili památce kněze, orelského činovníka, mučedníka a kandidáta oltáře P. Václava Drboly, jehož komunisté r. 1951 popravili ve vykonstruovaném procesu. S programem bylo všech 14 účastníků spokojeno. Středočeský Orel pořádal cyklopobyt v této oblasti vůbec poprvé. I sem přijeli noví lidé, orlové i neorlové, kteří bez problémů zapadli do našeho kolektivu.

Na vlastní oči jsme poznali tíhu, jakou nesou řeholníci při správě svých klášterů. Modleme se za řádový dorost a nové řádové kněze! Těšíme se na další kamarádské společenství v sedle jízdního kola, k posile ducha i těla, s modlitbou i písní! Cyklistice zdar! Zdař Bůh!

PhDr. Stanislav Vejvar, starosta Orla župy Svatováclavské

» fotogalerie


© 2013 Orel župa Svatováclavská | webmaster |
 
Získejte registraci domén s tld .online, .space, .store, .tech zdarma!
Stačí si k jedné z těchto domén vybrat hosting Plus nebo Mega a registraci domény od nás dostanete za 0 Kč!
Objednat