/   Svátek má:
 

Stalo se...

Pošesté jsme zdvihli perutě k Mariánskému hradu
Orelská pouť na Svatou Horu 2013

Orelské prapory letošního 18. května opět zavlály na Svaté Hoře. Orel župa Svatováclavská a Duchovní rada Orla uskutečnily letošní pouť ve spolupráci jako ústřední duchovní akci. V 10:00 hod. začala pouť orelskou modlitbou a chorálem Ó, Zdroji pravdy. Předseda ústřední duchovní rady P. Pavel Kopecký a místostarosta Orla br. Stanislav Vejvar pozdravili věrné poutníky, kteří se shromáždili k tradičnímu procesí u brány kostela sv. Jakuba v centru Příbrami. Pouť jsme obětovali na poděkování emeritnímu Svatému Otci Benediktu XVI. za jeho obnovu klasické latinské mše sv. – mše sv. Pia V. a za to, aby nový papež František I. pokračoval v díle pravé liturgické obnovy a ochránil neporušenost liturgie a nauky Církve. Začátek pouti provázela rovněž přímluva za orelskou rodinu, Církev, vlast a národ.

V čele procesí kráčel předseda duchovní rady P. Kopecký spolu s ministranty a br. Vejvar s křížem. Za nimi šli praporečníci bratři F. Navrátil s praporem Orla jednoty České Budějovice (župa Jirsíkova), A. Gazárek s praporem Orla jednoty Vnorovy (župa Velehradská), br. Polák s praporem Orla jednoty Kobylí (župa Šilingrova), br. F. Nešpor s praporem Orla jednoty Šardice (župa Šilingrova), br. Vojtek s orelským praporem Staré Město (župa Velehradská) a br. Cibulka ze Vnorov. V procesí kráčeli členové mysliveckého Řádu sv. Huberta v širokých zelených kloboucích a slavnostních pláštích s řádovým znakem. Podle zvyku jsme se cestou modlili sv. růženec a zpívali duchovní písně. Po 11. hodině jsme za zpěvu vstoupili hlavní branou do Mariánského hradu a připravili se na začátek mše sv.

O půl dvanácté vyšel ze sakristie liturgický průvod kněží a ministrantů, v jehož čele kráčely orelské prapory na znamení věrnosti a služby orelského lidu. Tři sta poutníků na Svaté Hoře zbožně slyšelo slavnou asistovanou mši sv. podle misálu z r. 1962, kterou sloužil spřátelený kněz, administrátor farnosti Štětí nad Labem P. Anselm Kříž, O. Praem. Diakonem a kazatelem byl župní duchovní rádce Svatováclavské župy P. Mgr. Antonín Damián Nohejl, III. O. P. Varhanní doprovod během mše sv. zajistil ing. Vít Šobáň, regenschori z Chomutova. Mše sv. byla sloužena s veškerou úctou náležející pravému kultu. Nádhera zlatých ornátů a důstojný zpěv posvátných liturgických textů podtrhovaly význam zpřítomnělé Kristovy kalvárské Oběti. Zrak všech směřoval k oltáři – trůnu, v němž vládne Kristus Král. Podobně jako středověcí rytíři, také orlové drželi stráž přímo v presbytáři venkovní korunovační kaple, kde byla mše sv. sloužena. Bratr František Nešpor v historickém orelském kroji držel stráž na levé, tj. evangelijní straně a bratr František Navrátil stál s praporem na epištolní straně. Symbolicky moravský a český orel stáli s praporem u samých stupňů mariánského oltáře. Ostatní prapory stály v řadě nalevo.

Po mši sv. poutníci uctili a dotýkali milostnou sošku Svatohorské Madony. P. Kříž odpoledne konal pobožnost křížové cesty v ambitech, po které v bazilice udělil orelským poutníkům svátostné požehnání. Duchovní písně a chorál Ó, Zdroji pravdy zahrál na varhany br. Jan Staněk ze Svatováclavské župy.

Na pouti se každoročně setkáváme s věrnými bratry a sestrami ze žup Jirsíkovy, Velehradské, Šilingrovy, Svatováclavské, Pospíšilovy a dalších. Všem touto cestou děkujeme za jejich účast. Zvláště ti moravští musejí podstoupit dlouhou a náročnou cestu. Tato oběť není samozřejmostí a my, organizátoři, si jejich poutnické věrnosti vysoce vážíme.

Při pouti podáváme svědectví o své víře. Nevěřící lidé mohou vidět katolíky jako ukázněné lidi, kteří svobodně a uctivě vyznávají svoji víru navenek. Dobře zorganizované náboženské procesí je nástrojem apoštolátu. Je veřejným přihlášením se ke sv. Kříži, k víře otců, budí zájem, dotazy, ohlasy, připomíná, že katolíci nejsou v podzemí jako za komunismu. Přicházejí orlové i další věřící, které oslovuje tradiční liturgie a veřejně organizovaná pěší pouť.

Sestry a bratři, těšíme se na viděnou s Vámi na 7. ročníku orelské pouti na Svatou Horu v sobotu 17. května 2014 (viz. http://orel-zsv.ic.cz – akce).

Matko Boží Svatohorská, Královno Čech, Tobě patří hold orelstva! Budiž Matkou lidu svému!

Zdař Bůh!

PhDr. Stanislav Vejvar, místostarosta Orla

» fotogalerie


© 2013 Orel župa Svatováclavská | webmaster |
 
Získejte registraci domén s tld .online, .space, .store, .tech zdarma!
Stačí si k jedné z těchto domén vybrat hosting Plus nebo Mega a registraci domény od nás dostanete za 0 Kč!
Objednat