/   Svátek má:
 

Stalo se...

Orelská pouť na Svatou Horu 21. 5. 2011

21. 5. 2011 úspěšně proběhl IV. ročník orelské pouti na Svatou Horu. O půl desáté vyšel cca. 70členný poutní průvod z centrálního příbramského náměstí TGM, od farního chrámu sv. Jakuba, a pokračoval centrem města směrem ke svatohorské aleji. Poutníci se modlili sv. růženec a zpívali mariánské písně.

O jedenácté hodině sloužil svatovítský kanovník P. Mgr. Jan Gerndt slavnou asistovanou mši sv. podle klasického římského ritu v korunovační kapli Svaté Hory. Pan kanovník ve svém kázání připomněl odkaz pražského arcibiskupa, politického vězně nacismu a komunismu a člena Orla, Msgre. Josefa kardinála Berana. Otec kazatel má k tématu profesně blízko, neboť pracuje jako promotor iustitiae procesu blahořečení kardinála Berana. Diakonem byl P. Mgr. Antonín Damián Nohejl, III. O. P., župní vzdělavatel středočeského Orla. Subdiakonoval laik Josef Babor z plzeňské farnosti při kostele P. Marie Růžencové. Mši sv. doprovodil na harmonium další orelský kněz, P. Jan Radim Valík, O. S. B., farář z Počapel u Litoměřic. Po mši sv. uctili poutníci milostnou sošku Panny Marie Svatohorské. Odpoledne následovala křížová cesta v ambitech a svátostné požehnání v bazilice se závěrečným orelským chorálem Ó, Zdroji pravdy!, který skvěle zahrál na varhany P. Valík. Orlové nezapomněli na svého kněžského jubilanta. Letos se totiž P. Valík dožil krásných 80 let. U mariánského trůnu obdržel tento velký ctitel Matky Boží krásnou zlato-bílou kytici a před nastoupenými prapory mu jeho věrní orlové blahopřáli. Mnohá léta, otče vzdělavateli!

Orelská pouť shromáždila na 200 poutníků z Čech i Moravy. Zasloužilí bratři nesli v poutním průvodu prapory východočeské orelské župy Brynychovy, jihomoravské orelské župy Velehradské, dále jednot České Budějovice, Nivnice, Praha-Hostivař a Domanín. Z významných funkcionářů Orla se zúčastnili br. Antonín Zelina, místostarosta Orla, br. Bohuslav Čáp, starosta Orla župy Brynychovy, br. Václav Lednický, člen Ústřední revizní komise, dále br. Jan Sedlák z pražské župy Pospíšilovy, br. Josef Holomek z Orla jednoty Nivnice, br. František Navrátil z Orla jednoty České Budějovice ad. Tradičně početnou skupinu poutníků tvořili právě českobudějovičtí orlové. Připutovali orlové z Plzně a Třemošné, z Prahy, Kladna, Dobříše, Domanína, Nivnice a dalších míst Čech a Moravy.

Zvlášť milý byl fakt, že tradiční latinská liturgie přivedla na orelskou pouť i věřící, kteří nejsou členy Orla. Farníci z Rakovníka a Jablonce n. Nisou byli poutí nadšeni. Tradiční procesí městem i důstojně provedenou liturgii velmi ocenili.

Těší nás, že se pouť za čtyři roky svého pravidelného konání dostala do obecného vědomí českých orlů a katolíků vůbec. 19. 5. 2012 se těšíme opět na shledanou na Svaté Hoře!

Orel aktivně pracuje na obnově národa v katolické víře. Proto věrní katolíci – pod orelské perutě! Orel je také Vaše domovina – organizace otců, která hájila práva katolíků přes 100 let v našem národě! Podpořte orelské snahy!


Nechť ustoupí, kdo chabě naříká!

Vy však - orlové činu, vzleťte s chutí novou!

My rytíři jsme spásy z Blaníka

a pod korouhví táhnem Václavovou!


Ať Panna Maria Svatohorská bez ustání oroduje za český lid u Božího trůnu!


Za pořadatele orelské pouti: br. Stanislav Vejvar, místostarosta Orla


© 2013 Orel župa Svatováclavská | webmaster |
 
Získejte registraci domén s tld .online, .space, .store, .tech zdarma!
Stačí si k jedné z těchto domén vybrat hosting Plus nebo Mega a registraci domény od nás dostanete za 0 Kč!
Objednat